Bridgestone har lanceret det innovative TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) i hele Europa med henblik på at give sine flådekunder bedre mulighed for dæktryksovervågning. Denne ydelse leveres af Truck Point-organisationen, så de dæk, der kræver opmærksomhed, både identificeres og serviceres, så de altid er i topform.

To vigtigste fordele for flåden er optimale brændstofforbrug og reducerede nedbrud

Undersøgelser viser, at dæk med for lavt dæktryk medfører øget brændstofforbrug og dermed CO2-udledning. For eksempel vil et dæk med et anbefalet dæktryk på 9 bar bruge 5 % mere brændstof, når der køres ved 7 bar.

  • Fra vores egne undersøgelser ved vi, at 25 % af alle dæk i store flåder i gennemsnit kører med 10 % for lavt dæktryk, og 5 % af dækkene kører med hele 20 % for lavt dæktryk, fortæller siger Neil Purves, der er Senior Manager, Business Innovation, Commercial Products Division for Bridgestone Europe.
  • Med denne ”gennemsnitstilstand” har flåden et 0,6 % højere brændstofforbrug, end hvis alle dæk kørte med korrekt dæktryk, fastslår han.
Dæknedbrud på vejene er ofte forårsaget af langsomme punkteringer: et søm, der kan sidde i dage eller endda uger, før der registreres et mærkbart tryktab. Ofte opdages lækagen slet ikke før det tidspunkt, hvor der opstår et hurtig tryktab eller endda dækeksplosion. I disse tilfælde er nødservice på landevejen markant dyrere end at udføre det samme indgreb på værkstedet, men karkassen vil også miste værdi eller blive helt ødelagt. Også trafiksikkerheden lider under en hurtig punktering eller dækeksplosion, idet dækrester kan ende på vejbanen og køretøjet blokere for andre trafikanter. 

  • Bridgestone TPMS-systemet kan ofte afsløre langsomme lækager på grund af søm, sten eller andre fremmedlegemer, så det er muligt at reparere dækket i tide. Dermed undgås de høje omkostninger ved en dækeksplosion, siger Neil Purves, Bridgestone Europe.
Ud over forbedret brændstofforbrug og færre uforudsete driftsstop vil et dæk, der kører med det korrekte dæktryk, opnå længere levetid og være mere velegnet som karkasse til regummiering.

Forsøg med tusindvis af Bridgestone TPMS-sensorer i Europa i de forløbne år viser tydeligt fordelene:
  • Vi var straks interesseret, da vi hørte om dette system, fortæller Peter Eriksen, teknisk chef hos CDK, der var en af de første kunder til at bruge Bridgestones TPMS.
  • Brug af denne meget simple anordning på alle vores Arla-køretøjer i Danmark, Sverige og Storbritannien sparer os ca. 350.000 liter brændstof og 945 tons CO2-udledning om året. Det var helt klart den rigtige beslutning at tage. Desuden kan vi nu afsløre punkteringer hurtigere og undgå potentielle nedbrud på vejen.
Systembeskrivelse

Systemet omfatter en sensor på ventilen, en modtager monteret på kundens område samt en trådløs datasky.

Den lille sensor bruger patenterede teknologi med meget lavt strømforbrug, der gør det muligt at sende et signal hvert 6. sekund, samt en batterilevetid på min. tre år. Tre versioner er blevet udviklet for at muliggøre optimal montering uanset hjulet position på køretøjet. Sensoren sender tryk- og temperaturdata samt et ID, der gør det muligt at identificere dækket og dets position på det specifikke køretøj.

Modtageren består af fire ”modtagetårne”, der er trådløst forbundet og batteridrevet (med solpaneloplader). Når et køretøj udstyret med Bridgestone TPMS passerer mellem tårnene, opfanges køretøjets dækdata, som derefter sendes til Bridgestone databasen. Hvis der registreres data om for lavt dæktryk, overføres informationen straks.

En håndholdt modtager tillader TPMS at fungere med Bridgestone T2i-systemet, hvilket især er nyttigt på steder, hvor tårnene kan være upraktiske.

Det centrale T2s datasystem modtager data fra porten eller T2i-enheden og matcher derfor sensor-id med information om flåde, køretøj og hjulplacering for at fastsætte det korrekte dæktryk. Målingen afgør, om dækket har brug for regelmæssig vedligeholdelse eller hurtig indsats.

I tilfælde af registrering af behov for en hurtig indsats (f.eks. dæktryk 20 % lavere end anbefalet), går en besked automatisk til den flådeansvarlige, som derefter koordinerer, at køretøjet standses for en nærmere undersøgelse af dækket.

Den udbyder af serviceydelsen, som Bridgestone har valgt, er uddannet til at håndtere indgående beskeder og foretage de relevante tiltag på en korrekt og rettidig måde.