VT-TRACTOR - egenskaber

For udvalg og tekniske data, følg dette link

Fordele

Særlig VF karkasse og mønsterudformning giver mere fleksibilitet og gør det muligt at køre med lavere dæktryk.

VT-TRACTOR har i test vist 26 % større kontaktflade*) på mønsterklodserne end konkurrenternes dæk.

Lavere dæktryk betyder, at VF-dæk opnår større kontaktflade og dermed mindre jordpakning.

Jordpakning efterlader mindre luftlommer i topjorden, hvilket reducerer adgang for luft og vand. Lavt iltindhold i topjorden begrænser planternes vækst.

Lavere dæktryk = større kontaktflade = mindre jordpakning = større vækst

*) Baseret på Bridgestones egen test i Bernburg (Saksen-Anhalt, Tyskland) i marts 2014 med dækstørrelse IF 600/70R30 og IF 710/70 R42 (med dæktryk på 1,2 og 1,0 bar) samt VF 600/70 R30 og VF 710/70 R42 (med dæktryk 1,0 og 0,8 bar) ved hjælp af XSENSORTM trykmålingsværktøj.

Takket være VF-dækkenes større kontaktflade giver mønsterklodserne større greb i jorden og dermed bedre trækkraft.
Test viser, at Bridgestone VT-TRACTOR gør det muligt at behandle op til 0,9 ha mere*)  pr. arbejdsdag end med andre dækfabrikater.

Bedre trækkraft = højere arbejdshastighed

*) Baseret på Bridgestones egen test i Bernburg (Saksen-Anhalt, Tyskland) i marts 2014 med dækstørrelse IF 600/70R30 og IF 710/70 R42 (med dæktryk på 1,2 og 1,0 bar) samt VF 600/70 R30 og VF 710/70 R42 (med dæktryk 1,0 og 0,8 bar) ved hjælp af en trækkende traktor tilkoblet en bremsende traktor for at simulere belastning.

Bedre trækkraft medfører også lavere brændstofforbrug pr. ha.

Flere test viser, at ved at anvende Bridgestone VT-TRACTOR kan brændstofforbruget reduceres med op til 36 liter pr. arbejdsdag svarende til over 3.700 kr. pr. 500 ha*) sammenlignet med andre premium dækmærker.

*) Baseret på Bridgestones egen test i Bernburg (Saksen-Anhalt, Tyskland) i marts 2014 med dækstørrelse IF 600/70R30 og IF 710/70 R42 (med dæktryk på 1,2 og 1,0 bar) samt VF 600/70 R30 og VF 710/70 R42 (med dæktryk 1,0 og 0,8 bar) ved hjælp ved hjælp af volumenmåling af brændstofforbruget.

Udviklet og produceret i Europa

Bridgestone VT-TRACTOR blev udviklet og testet på Bridgestones europæiske testcenter,  Technical Centre (TCE), i nærheden af Rom i Italien. Dækkene produceres udelukkende på Bridgestones Puente San Miguel-fabrik (PSM) i Spanien.

Udviklet på Bridgestone Technical Centre Europe
Bridgestones Technical Centre Europe (TCE) spiller en afgørende rolle ved forskning i materialer, konstruktion og prototype-produktion samt alle former for indendørs tests. Med et samlet areal på 32 ha, hvoraf ca. 17.000 m2 er under tag, udgør dette center et unikt design- og udviklingscenter for fremtidige produkter. I 2010 blev centeret udvidet med nye indendørs faciliteter samt kemiske og produkttekniske laboratorier med markedets nyeste teknologi for forskning og udvikling.

TCE's testkapacitet er blevet yderligere forbedret takket være ibrugtagning af en testtromle på 3 meter i diameter, der gør det muligt at validere alle dæktyper og -størrelser inden marktest. Mere end 200 forskellige dæk er blevet testet indendørs, udendørs og i marken for at få bekræftet VT-TRACTOR's egenskaber og ydeevne.

De mere end 500 medarbejdere (kemikere, teknikere og støttepersonale) på TCE har tre primære opgaver:
1) Designe og udvikle nye dæk for person-, vare- og lastbiler, busser samt landbrugskøretøjer i henhold til markedsefterspørgslen i Europa
2) Udvikle og forbedre produktionsudstyr til de seks Bridgestone fabriksanlæg i Europa
3) Kvalitetssikre udvikling og produktion i henhold til ISO-9000, QS-9000 og ISO-14000-standarderne.

European Product Puente San Miguel Front

Produceret i Puente San Miguel
Fabrikken beskæftiger ca. 400 medarbejdere inkl. lager- og kontormedarbejdere på et produktionsareal på næsten 100.000 m2. PSM-fabrikken er det eneste sted, hvor VF-TRACTOR dækkene produceres. Produktionen blev igangsat i 2014 i god tid inden introduktionen på det europæiske marked i efteråret 2014.


European Product Puente San Miguel Top