Ved produktion af nye dæk anvendes store mængder af bl.a. olie, gummi og stål. Ifølge Fabrikantforeningen for Regummierede Dæk blev der i 2018 solgt cirka 223.500 lastvognsdæk i Danmark, hvoraf 59.943 var regummierede. Kvaliteten, levetiden og sikkerheden ved regummierede dæk er akkurat den samme som ved nye dæk, og samtidig er der penge at spare: Op til 30 % pr. km.

Alligevel er det kun cirka 30 % af dækkene, der regummieres og genanvendes. Det betyder, at der er et kæmpe uudnyttet potentiale for den danske transportbranche – i form af økonomiske besparelser i millionklassen kombineret med en ganske betragtelig reduktion i CO2-belastningen på miljøet.

Regummierede dæk sparer miljøet for CO2-belastning både ved produktion og brug

”Til regummiering af et lastbildæk anvendes cirka 64 liter mindre olie, 14 kg mindre stål og 38 kg mindre gummi end ved fremstilling af et nyt dæk. Samlet set betyder det, at der ved regummiering af et dæk spares 180 kg CO2-belastning i forhold til produktion af et nyt dæk,” fortæller Volker Nitz, direktør i Fabrikantforeningen for Regummierede Dæk i Danmark.

Regummiering er en proces, hvor dækkets nedslidte slidbane bortslibes, og der vulkaniseres en ny slidbane på dækkets karkasse. Karkassen er dækkets bærende del, som genbruges ved regummiering.

”Det er et krav, at dækket som regummieres, er af en vis kvalitet. De fleste kvalitetsdæk kan regummieres en til to gange, hvilket forlænger karkassens livslængde fra ca. 200.000 km til 400.000-600.000 km,” siger Volker Nitz.

Stort uudnyttet potentiale med regummiering
Også hos Bridgestone oplever man, at der er fokus på brugen af regummierede dæk hos kunderne, men at det alligevel går forholdsvist langsomt med at skifte fra nye til regummierede dæk – på trods af både økonomiske og miljømæssige fordele.

Vi ser et stabilt regummieringsniveau 2018 til 2019 i Danmark. Men vi ser også en tendens til, at markedet bevæger sig mere i retning af anerkendte regummieringsprodukter frem for tvivlsomme asiastiske produkter,” fortæller Bridgestones salgschef Niels Nielsen.

”I gennemsnit giver regummieringer op til 30 % lavere udgifter pr. km. end nye dæk. Jo flere gange, karkassen kan regummieres, jo lavere bliver omkostningerne i dækkets samlede levetid. Samtidig er CO2-emissionen 40 % lavere end ved fremstilling af nye dæk.”

Flere undersøgelser punkterer myten om gamle, slidte genbrugsdæk
En del af forklaringen på den langsomme fremgang for klimavenlige dæk skal nok findes i, at mange har en fejlagtig opfattelse af, at klimavenlige dæk – altså regummierede dæk – er gamle, slidte genbrugsdæk. Men flere undersøgelser slår fast, at regummierede dæk er lige så gode som nye.

Det er en konklusion, der blandt andet er blevet bekræftet i en britisk undersøgelse foretaget på foranledning af dækproducenten Bridgestone, hvor man igennem 3 år har indsamlet og analyseret dækrester fra 1.035 eksploderede dæk langs de britiske motorveje.

Regummierede dæk er lige så gode som nye
Den britiske undersøgelse, der blev afsluttet i foråret 2018, kommer ifølge Niels Nielsen med to vigtige konklusioner.

”For det første så punkterer undersøgelsen myten om, at regummierede dæk er dårligere end nye dæk. Tallene i undersøgelsen viser, at antallet af henholdsvis regummierede dæk og nye dæk svarer til de markedsandele, de hver især har, hvilket vil sige 2/3 af dækkene er nye, og 1/3 er regummierede. Regummierede dæk fejler altså hverken mere eller mindre end helt nye dæk,” siger Niels Nielsen.

Dækeksplosioner skyldes manglende vedligeholdelse og pleje – ikke regummiering
Niels Nielsen fortsætter: ”Rapportens anden vigtige konklusion er, at en stor del af de eksplosive punkteringer kunne være undgået ved at give dækkene ordentlig vedligeholdelse og pleje. De mange dækrester, der kommer fra et bredt udsnit af dækproducenter og stammer fra både lastbiler og personbiler, viste, at 56 % af dækeksplosionerne skyldtes fremmedlegemer i dækket.”

Tilsvarende undersøgelse blev også udført i Danmark i år 2000. Her kunne Rådet for Større Dæksikkerhed påvise de samme resultater og konklusioner som dem, der kom frem i Bridgestones undersøgelse.   

Klimavenlige dæk til alle formål og kørselsforhold
Bridgestones klimavenlige dæk sælges under navnet Bandag. De fås lige som nye dæk i en lang række mønstre til alle formål og kørselsforhold.

”Alle Bridgestone-dæk fås også som Bandag, så er man fx glad for R-serien, så kan man få Bandag-dæk med samme mønster,” fortæller Niels Nielsen og opsummerer: ”Al vores erfaring og teknologiske knowhow fra udvikling af nye Bridgestone-dæk anvender vi også på vores regummierede dæk, og med mere end 60 års erfaring er regummierede Bandag-dæk fuldt på højde med nye dæk.”

Besparelser for miljøet – og pengepungen
Er du nysgerrig efter at vide, hvad du kan spare på klimavenlige, regummierede dæk i forhold til nye dæk? Beregn dine besparelser på bandag.eu/savings-calculator.