Den miljøpris, som Bridgestone har modtaget, gives til leverandører, der iværksætter initiativer i overensstemmelse med Hondas grønne retningslinjer for indkøb og gør en ekstraordinær indsats for at reducere de miljømæssige konsekvenser set over deres produkters livscyklus.

Bridgestone iværksætter hele tiden miljømæssige tiltag med henblik på at forbedre vores fælles fremtid. Miljøprisen fra Honda er således en påskønnelse af Bridgestone’s initiativer, såsom reduktion af drivhusgasser overalt i livscyklussen for Bridgestone’s dæk, herunder i fremstillingsprocessen.

Bridgestone’s vicedirektør Yutaka Yamaguchi modtog prisen af Hiroshi Saito, Honda Motors ansvarshavende for globalt indkøb, med følgende ord: ”Vi er meget beæret over at modtage Honda Motors miljøpris. For at bidrage til realiseringen af et bæredygtigt samfund har Bridgestone fastlagt langsigtede miljømål frem mod 2050 ud fra vores Mission Statement på miljøområdet, og vi støtter den samlede koncerns miljømæssige tiltag for at nå disse mål. I vores bestræbelser på at realisere et bæredygtigt samfund vil vi fremadrettet forsætte med at fremsætte miljømæssige tiltag, der strækker sig over hele forsyningskæden, herunder vores forretningsforbindelser og kunder.”

Det er første gang, Bridgestone modtager en miljøpris fra Honda.